Nylons and more. Alles voor jouw stijl! 010 5220033

Schrijf je nu in!

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief & profiteer als eerste van onze voordelen & nieuwe producten!

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle orders die geplaatst worden bij Nylons And More. Laatste update: 15 februari 2010.

Lees a.u.b. deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig voordat u iets bestelt!

1 - Algemeen

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene aankoopvoorwaarden akkoord gaat. Bestelde producten bent u verplicht af te nemen en te betalen. Nylons And More heeft het recht haar algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. Alle goederen blijven eigendom van Nylons And More tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Alleen correct ingevulde bestelformulieren worden in behandeling genomen. U dient een geldig e-mailadres en telefoonnummer in te vullen op het bestelformulier. U moet minimaal 16 jaar zijn. Nylons And More heeft het recht om in geval van twijfel over de juistheid van door de klant verstrekte gegevens de bestelling niet in behandeling te nemen, danwel melding te maken bij de desbetreffende internetprovider of creditcardmaatschappij in geval van misbruik of fraude. Levering van artikelen vindt plaats zolang de voorraad strekt. Nylons And More verstrekt geen garantie op geleverde artikelen. Niets van deze site mag door derden zonder toestemming vooraf van Nylons And More gebruikt worden. Alle rechten voorbehouden aan:

Nylons And More
Ooievaardreef 13
2665 EN Bleiswijk
Nederland
Telefoon: 010 5220033
Kamer van Koophandel 29045277 0000

2 - Bezorging en bezorgkosten

Nylons And More besteedt al haar bezorgingen uit aan Post.nl

De verzend en handelingskosten voor een bestelling binnen Nederland zijn standaard € 3,95

De verzend en handelingskosten voor een bestelling naar Belgie is standaard € 7,95

3 - Levering

Nylons And More verzend in heel Europa.

De levertijd is afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Vanaf het moment dat de bestelling betaald is duurt het in de regel maximaal 5 werkdagen voordat u bestelling wordt verzonden. Het kan echter voorkomen dat een artikel (tijdelijk) niet leverbaar is. In dat geval krijgt u daarvan bericht en wordt u op de hoogte gehouden van de levertijd en houdt Nylons And More uw bestelling aan. De leveringstermijn is maximaal 30 dagen. Overschrijding van de leveringstermijn geeft u het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.

4 - Betaling

Betalingen kunnen op 3 manieren geschieden:

1. U kunt nu online betalen met paypal.(zie paypal.com) Hiermee bieden wij u optimale veiligheid. Alle online betalingen verlopen via een beveiligde (SSL) verbinding. Deze technologie zorgt ervoor dat uw via het internet verstuurde gegevens niet door derden kunnen worden bemachtigd.

2. U betaald vooraf door het totaalbedrag over te maken op onze bankrekening onder vermelding van het ordernummer dat in uw ontvangen e-mail staat vermeld.

Bij betaling vooraf dient u het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen over te maken op naar de rekeninggegevens die wij u mailen.Indien deze termijn wordt overschreden ontvangt u per e-mail een herinnering.

4.1 - Chargeback

In geval van een chargeback bent u verplicht de ontvangen goederen binnen twee weken te retourneren aan Nylons And More. Bij het in gebreke blijven hiervan behoud Nylons And More zich het recht voor om alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te verhalen op de creditcardhouder/cheque verstuurder.

5 - Niet goed, Geld Terug Garantie

Wanneer de bestelde produkten niet aan uw verwachtingen voldoen of u heeft een verkeerd produkt besteld, dan kunt u de produkten binnen 7 dagen in de originele verpakking, ongebruikt en voldoende gefrankeerd retour sturen. Bij gesealde artikelverpakkingen dient de artikelverpakking niet geopend te zijn. Om duidelijkheid te verschaffen voor onze klantenservice dient u de zending te vergezellen van een kopie van de factuur, uw bank- of gironummer en de reden van retour. Ook kunt u een e-mail sturen aan onze klantenservice met deze gegevens. Voldoet uw retourzending aan de voorwaarden dan storten wij het aankoopbedrag binnen 14 dagen retour op uw bank- of girorekening. Voor Buitenlandse klanten kan het retourneren naar bank- of girorekening tot 10 dagen langer duren in verband met banktransactie naar het buitenland. Ruilen kan binnen 7 dagen onder dezelfde bovenstaande voorwaarden. de eventuele kosten van meerprijs van een artikel,die u vooraf dient over te maken op het banknummer van Nylons And More. Ondanks de grote zorg die wij aan uw bestelling besteden kan het voorkomen dat u een verkeerd produkt ontvangt. In dat geval dient u altijd contact op te nemen met onze klantenservice via e-mail shop@nylonsandmore.com .

6 - Prijswijzigingen

Nylons And More is gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen. Alle prijsinformatie op papier of elektronisch zijn ondergeschikt aan de magazijnprijs die wordt weergegeven op de factuur.

7 - Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Nylons And More, dan wel tussen Nylons And More en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Nylons And More, is Nylons And More niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Nylons And More.

8 - Aansprakelijkheid

Nylons And More kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen aan de producten, indien dit te wijten is aan verkeerd gebruik, bijv oorbeeld verkeerde reiniging. Bij het gebruik en reinigen van het product dient het wasvoorschrift in acht te worden genomen.wij kunnen echter niet controleren of u juist gereinigd hebt. Klachten over krimp, verkleuring e.d. kunnen wij dan ook niet in behandeling nemen, TENZIJ door de fabrikant een fout wordt gemeld. U krijgt hiervan dan bericht. Bij twijfel over de te volgen methode kunt u contact met ons opnemen. De op de website genoemde maten / aanbevelingen, zijn uitsluitend als indicatie bedoeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleent. De aansprakelijkheid van Nylons And More is altijd beperkt tot maximaal het bedrag van de bestelling / overeenkomst.

9 - Wijziging algemene voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

10 - Wetgeving

Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

11 - Privacy-verklaring

Nylons And More vindt het zeer belangrijk dat de door u verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Nylons And More conformeert zich daarom aan de gedragsregels van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Deze gedragsregels zijn gebaseerd op de 'European Convention on Crossborder Mail Order and Distance Selling', in maart 2002 aangegaan door de gezamenlijke verkopers op afstand, verenigd in de EMOTA, de European Mail Order and Distance Selling Trade Association. Nylons And More zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van uw bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij uw naam en afleveradres nodig om de bestelling uit te kunnen voeren. Uw gegevens worden intern gebruikt om u op de hoogte te stellen van assortimentswijzigingen, speciale aanbiedingen, verbeteringen van de website en eventuele andere relevante informatie over kisses from holland. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar shop@nylonsandmore.com . Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoek frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend.